Ajankohtaista

Videoiden kuvailutulkkauksen 10 askelta

Videoiden kuvailutulkkauksen 10 askelta

Elokuvien ja videoiden kuvailutulkkaus on monivaiheinen prosesssi. Se on pikkutarkkaa ja hyvin luovaa asiantuntijatyötä. Videoiden kuvailutulkkaus kannattaa aina tilata koulutetulta alan ammattilaiselta. Suomessa kuvailutulkkauksia tekevät muun muassa viittomakielen...

lue lisää
Mitä on kuvailu?

Mitä on kuvailu?

Kuvailu on tärkeä osa saavutettavuutta ja sitä tarvitaan esimerkiksi alt-teksteissä ja kuvailutulkkauksessa. Kuvailu on jonkun asian tai kohteen sanallistamista jollekin puhutulle, viitotulle tai kirjoitetulle kielelle ja/tai kommunikaatiotavalle. Kuvailussa jostakin...

lue lisää
Kuvailutulkkaus

Kuvailutulkkaus

Ennen kuin edes ajatellaan, mitä on kuvailutulkkaus, on syytä pohtia mitä tarkoittaa kuvailu. Mitä on kuvailu? Kuvailu antaa ihmiselle tietoa, kokemuksia ja elämyksiä. Voimme kuvailla näkemäämme maalausta, tapaamaamme ihmistä tai myymäämme autoa. Kuvailua on...

lue lisää
Kielisiltojen rakentaja

Kielisiltojen rakentaja

Emmi Lemmetty-Garcia Olen Kaiku Kommunikaation perustaja, kielisiltojen rakentaja ja humaanis-taiteellinen sisällön luoja. Olemme kaikki syntyneet samalle maapallolle mutta saaneet hyvin erilaiset lähtökohdat elämälle. Haluan olla mukana luomassa tasa-arvoisempaa...

lue lisää
Tekstitys-ohjeet

Tekstitys-ohjeet

Miten tehdään tekstitys videoihin? Millaiset ovat tekstitysohjeet? Saavutettavuusdirektiivi toi tullessaan lain saneleman pakon tekstittää kaikki verkkoon tallennetut videot. Laki koskee julkisia organisaatioita ja osaa yksityisistä yrityksistä sekä yhdistyksistä....

lue lisää
Litteroinnin tasot

Litteroinnin tasot

Litterointi tarkoittaa kuullun purkamista tekstiksi eli audion/videon kirjoittamista auki. Aineiston litteroinnin tasot määräytyvät tilaajan ja tutkimuksen käyttötarkoituksen mukaan. Puhuttu sisältö litteroidaan tekstiksi esimerkiksi analysointia, jatkokäsittelyä tai...

lue lisää
Videoiden tekstitykset ja laki

Videoiden tekstitykset ja laki

Videoiden tekstitykset ovat nykyään jo yleistyneet - tutkimusten mukaan jopa 98% ihmisistä käyttää verkkoa ilman ääniä. Tekstittäminen on lain velvoittamaa julkisille organisaatioille sekä osalle yrityksiä ja yhdistyksiä. Tekstitykset ovat osa saavutettavuutta, luovat...

lue lisää
Laki ja selkokieli

Laki ja selkokieli

Onko verkkopalvelut pakko olla selkokielisiä? Miten laki ja selkokieli liittyvät toisiinsa? Mitä laissa sanotaan? Saavutettavuusdirektiivi EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan digitaalisten palvelujen sisällöt tulee olla kirjoitettu ymmärrettävästi selkeällä...

lue lisää