Palveluni

Tekstitän videoita.

Huomioin tekstityksessä puheen lisäksi myös muut äänet videolla, kuten [ovikello soi].

Mukautan tekstejä selkokielelle.

Kiinnitän huomiota rakenteeseen, sanastoon ja sisältöön niin, 
että lukijan on helppoa ymmärtää tekstin ydinviesti.

Kuvailutulkkaan ja luen selkeällä äänellä.

Toimin ääneenlukijana kirjoille, artikkeleille tai muille tekstimateriaaleille. Käsikirjoitan ja toteutan videoihin sanallisia kuvailutulkkauksia.

Pidän koulutuksia selkokielestä.

Kerron koulutuksissa miten kirjoitat selkokieltä, jota kaikkien on helppo ymmärtää.

 

Saavutettavuus

Euroopan Unioni on julkaissut saavutettavuusdirektiivin. Sen mukaan esimerkiksi verkkosivujen täytyy olla sellaisia, että kaikkien ihmisten on niitä helppo käyttää ja ymmärtää.

Direktiivin mukaan kaikissa videoissa ja äänitallenteissa täytyy olla puheen tekstitys. On olemassa myös videoita, joissa näytetään asioita ilman puhetta. Sellaisissa videoissa täytyy olla kuvailutulkkaus.

Kaikkien julkisten toimijoiden, kuten kuntien, koulujen ja virastojen on noudatettava saavutettavuusvaatimuksia. 
Niillä tavoitellaan yhdenvertaisuutta eli sitä, että jokaisella ihmisellä on samanlainen mahdollisuus hoitaa omia asioitaan ja osallistua.

 

Selkokieli

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Sitä on mukautettu rakenteeltaan, sanastoltaan ja sisällöltään. Sen takia selkokieltä on helpompi lukea ja ymmärtää kuin yleiskieltä.

Selkokielestä hyötyy ainakin joka kymmenes Suomessa asuva ihminen. Se auttaa ymmärtämään tekstiä paremmin, jos on esimerkiksi

  • maahanmuuttaja
  • vanhus
  • kuuro
  • kehitysvammainen
  • muistisairaus
  • lukihäiriö
  • tai joku muu sairaus, vamma tai vaikeus.

Selkokielen avulla monien ihmisten on helpompi elää ja hoitaa asioita itsenäisesti Suomessa. Palvelujen tarjoaminen selkokielellä voi kasvattaa myös yritysten asiakaskuntaa. Lisäksi selkokielinen viestintä voi auttaa yhteisöjä saamaan lisää jäseniä esimerkiksi kirkkoon. Selkokielestä ei ole haittaa kenellekään.

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vahvan suosituksen selkokielen käytöstä.

Ota yhteyttä minuun sähköpostilla tai puhelimella niin jutellaan saavutettavuusasioista lisää!

emmi@kaiku.fi
0401313800

Miksi ostaisit selkokielipalveluja juuri minulta?

Olen koulutukseltani tulkki kieliparille suomi ja suomalainen viittomakieli. 
Lisäksi olen kommunikaatio-opettaja ja kirjoitustulkki. Olen osallistunut myös Selkokeskuksen koulutuksiin ja opiskellut selkokieltä itsenäisesti.

Työhistoriani aikana olen työskennellyt vuosia kuurojen kanssa
sekä opettanut viittomia perheille ja ryhmille. Olin myös kouluttajana Ecuadorissa kehitysyhteistyöhankkeessa,
jonka järjestivät Suomen ulkoministeriö ja Suomen Vapaakirkko.

Hanke koulutti viidakkoalueen erityisopettajia
ja antoi erityislapsille mahdollisuuden oppia koulussa. Koulutuksieni aiheet liittyivät kommunikaatioon ja erityisoppilaiden opetukseen.

Olen naimisissa maahanmuuttajan kanssa. Siksi olen saanut paljon henkilökohtaista kokemusta maahanmuuttajien kotoutuksesta, selkokielestä ja selkeästä vuorovaikutuksesta.

Selkokielen tarve kasvaa koko ajan, koska

  • Ikääntyviä ihmisiä on yhä enemmän
  • Maahanmuuttajia on yhä enemmän
  • Heikkoja lukijoita on yhä enemmän

On tärkeää lisätä selkeää viestintää!